Firma informatyczna

Czym się zajmujemy?

IRYDIUM jest producentem i dostawcą rozwiązań programistycznych skierowanych do szerokiego grona odbiorców biznesowych. Dostarczamy oprogramowanie tworzone w oparciu o najnowsze technologie programistyczne oraz nasze wieloletnie doświadczenie. Wykorzystywane przy tworzeniu naszego oprogramowania technologie programistyczne oparte są na narzędziach firmy Microsoft, zarówno w warstwie programistycznej, jak i platformy bazodanowej i serwerowej. Większość naszych produktów powstaje na zamówienie we współpracy z klientem, dzięki czemu oprogramowanie dostosowane do specyfiki danej branży oferując szereg funkcji i ulepszeń niedostępnych dla użytkowników produktów pudełkowych oraz uniwersalnych systemów obsługi firmy. Nasze oprogramowanie można integrować z wieloma systemami innych producentów zwiększając w łatwy sposób ich funkcjonalność. Firmę IRYDIUM tworzą ludzie, stanowiący zespół kompetentnych specjalistów - posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Nasza misja

Misja, to standardy według których pracujemy, oraz zasady jakimi kierujemy się w wykonywaniu codziennych zadań i w kontaktach z naszymi klientami. Misja to również tożsamość naszej firmy i jej pozycja w otaczającej nas rzeczywistości ekonomiczno-społecznej.

Misja firmy IRYDIUM wyraża się poprzez filozofię tworzenia oprogramowania. Zwracamy szczególną uwagę na ergonomiczne aspekty naszego oprogramowania, tzn. jego użyteczność i przyjazność. Codziennie pracujemy nad tym, aby nasze oprogramowanie było:

Misja jest dla nas zbiorem zasad, które wyznajemy i stosujemy w codziennej pracy. Dlatego prostotę, intuicyjność, logiczność, estetykę, wydajność i niezawodność znajdziecie Państwo również w innych obszarach naszego działania, np.: na stronach internetowych, w instrukcjach użytkowników, obsłudze klienta, wsparciu technicznym i innych stosowanych przez nas procedurach.